Styrelse

Här presenteras Sörhaga Handbollsklubbs styrelse.

Ordförande
Alexander Axelsson

Styrelseledamöter
Oscar Hernehult
Peter Hansson
Emil Johansson

Styrelsesuppleant
Patrik Helsén

Valberedning
Mats Axelsson
Henrik Fritz