Stödmedlemmar

Som ideell förening är Sörhaga HK helt självfinansierad och uppbyggd av inkomster från medlemsavgifter och donationer från privatpersoner samt sponsorer.

För dig som vill stödja Sörhaga HK mer finns möjligheten att bli stödmedlem. Allt du behöver göra är att sätta in 200 kr eller mer på följande bankgironummer: 427-3553 och glöm inte märka din insättning med ditt namn!

Du får då ditt namn (och summa om det är mer än 200kr) inskrivet på sidan som du ser här:

Sedan kan du skicka ett mail till info@sorhagahk.se för att få ditt medlemsbevis.

Tusen tack för ditt stöd!

2019

Stödmedlemmar i SHK:

Nr 1. Gunnila Härnälv
Nr 2. Klara Forsberg, 500 kr
Nr 3. Kerstin Frisk
Nr 4. Magnus Sjöberg
Nr 5. Heidi Sjöberg
Nr 6. Ulrika Åstrand, 500 kr
Nr 7. Elisabeth Klingvall, 500 kr
Nr 8. Christina Frohm Kramer, 400 kr
Nr 9. Åsa Allansson, 500 kr
Nr 10. Agneta & Thomas Carlsson, 400 kr
Nr 11. Annika & Rolf Wifstrand, 1000 kr
Nr 12. Mats & Carina Axelsson, 1500 kr
Nr 13. Lena Frisk Forsberg, 500 kr
Nr 14. Tomas & Mona Larsson, 500 kr

2018

Stödmedlemmar i SHK:

Nr 1. Kerstin Frisk
Nr 2. Klara Forsberg, 500 kr
Nr 3. Magnus Larsson, 1500 kr
Nr 4. Lena Frisk Forsberg, 500 kr
Nr 5. Fredrik Lindholm, 500 kr
Nr 6. Niklas Lindholm, 400 kr
Nr 7. Orri Sturluson
Nr 8. Dan Johansson
Nr 9. Tobias Nilsson, 300 kr
Nr 10. Åke & Laila Johansson, 300 kr
Nr 11. Staffan Gellerman
Nr 12. Agneta & Thomas Carlsson, 1000 kr
Nr 13. Julia Härnälv
Nr 14. Carina Axelsson, 500 kr
Nr 15. Stina & Raymond Tedesand, 500 kr
Nr 16. Christina Frohm Kramer, 400 kr
Nr 17. Café Lillan HF

2017

Stödmedlemmar i SHK:

Nr 1. Kerstin Frisk
Nr 2. Klara Forsberg, 500 kr
Nr 3. Alfred Näverstedt, 600 kr
Nr 4. Tobias Nilsson, 500 kr
Nr 5. Magnus Larsson & Elisabeth Persson, 1500 kr
Nr 6. Lena Frisk Forsberg, 500 kr
Nr 7. Stina & Raymond Tedesand, 500 kr
Nr 8. Stefan Tedesand
Nr 9. Ulrika Åstrand, 300 kr

2016

Stödmedlemmar i SHK:

Nr 1. Klara Forsberg, 500 kr
Nr 2. Curt Magnusson, 600 kr
Nr 3. Kerstin Frisk
Nr 4. Magnus Larsson, 1500 kr
Nr 5. Annika & Rolf Wifstrand, 1000 kr
Nr 6. Agneta & Thomas Carlsson, 1000 kr
Nr 7. Niclas & Ingela Marklund, 1000 kr
Nr 8. Anders Johansson, 500 kr
Nr 9. Stina & Raymond Tedesand, 500 kr
Nr 10. Carina Axelsson, 500 kr
Nr 11. Lena Frisk Forsberg, 500 kr
Nr 12. Ellen Forsberg, 500 kr
Nr 13. Stefan Tedesand
Nr 14. Peter & Christina Helsén, 1000 kr

2015

Stödmedlemmar i SHK:stödmedlem_2015_liten

Nr 1. Anders Johansson, 500 kr
Nr 2. Anton Svensson
Nr 3. Sebastian Martinez
Nr 4. Daniel Lindgren, 300 kr
Nr 5. Lars-Peter Forsberg, 300 kr
Nr 6. Classe & Margareta Hernehult, 1000 kr
Nr 7. Emma Eliasson
Nr 8. Lena Frisk Forsberg, 500 kr
Nr 9. Bengan Johansson, 500 kr
Nr 10. Peter & Christina Helsén, 1000 kr
Nr 11. Stefan Tedesand
Nr 12. Klara Forsberg
Nr 13. Stina & Raymond Tedesand, 500 kr
Nr 14. Annika & Rolf Wifstrand, 1000 kr
Nr 15. Carina Axelsson, 500 kr
Nr 16. Magnus Larsson & Elisabeth Persson, 1500 kr
Nr 17. Thomas & Agneta Carlsson, 1000 kr
Nr 18. Ellen Forsberg
Nr 19. Jan Jonsson, 300 kr
Nr 20. Alfred Näverstedt & Åsa Allansson, 500 kr
Nr 21. Miriam Gillberg

 

2014

Stödmedlemmar i SHK:

Nr 1. Anders Johansson, 500 kr
Nr 2. Lars-Peter Forsberg, 300 kr
Nr 3. Lena Frisk Forsberg
Nr 4. Mats & Carina Axelsson, 1000 kr
Nr 5. Curt Magnusson
Nr 6. Rolf & Annika Wifstrand, 1000 kr
Nr 7. Emma Eliasson, 300kr
Nr 8. Thomas & Agneta Carlsson, 1000 kr
Nr 9. Alexis Farias, 400 kr
Nr 10. Annica Schelin
Nr 11. Bengt-Uno Högman
Nr 12. Klara Forsberg
Nr 13. Peter & Christina Helsén, 1000 kr
Nr 14. Carro Vijil, 500 kr
Nr 15. Göran & Vivianne Axelsson, 500 kr
Nr 16. Anneli Persson, 500 kr
Nr 17. Stefan Tedesand
Nr 18. Lasse Hammar
Nr 19. Amanda Axelsson
Nr 20. Classe & Margareta Hernehult, 1000 kr
Nr 21. Bengan Johansson, 500 kr
Nr 22. Stina & Raymond Tedesand, 500 kr
Nr 23. Catarina Eliasson, 500 kr
Nr 24. Ann-Sofie Svensson, 500 kr
Nr 25. Ellen Forsberg
Nr 26. Mikael Aggefors
Nr 27. Jenny Aggefors
Nr 28. Jan Jonsson, 300 kr

Tack för ert bidrag till klubben!